Zadzwoń, wypełnij
formularz kontaktowy
lub napisz do nas
opony@auto-opona.pl
505 450 918
» Aktualności » Opony MAXXIS-gwarancja

Opony MAXXIS-gwarancja


100% Dożywotnia Gwarancja MAXXIS®

1.Maxxis® wymieni oponę, której ujawniona wada wynika z procesu
produkcji lub użytych materiałów,2.Maxxis® wymieni oponę, której
ujawniona, nienaprawialna wada powstała w trakcie normalnego,
drogowego użytkowania opony,3.Gwarancja nie zależy od daty
zakupu opony! 4.Gwarancja obejmuje pierwszego nabywcę opony,
jest nieprzenośna, 5.Wymiana gwarancyjna dokonywana jest na
podstawie oszacowania zużycia opony przez dystrybutora lub
uprawnionego dealera, stopień wymiany jest zależny od stopnia
zużycia bieżnika. 6. Gwarancją są objęte opony pochodzące od
autoryzowanego dystrybutora Maxxis® - Lucky Star Polska Sp. z o.o.

Realizacja gwarancji: 1.Opona posiadająca 80% lub więcej wysokości
pozostałego bieżnika (w stosunku wysokości bieżnika opony
fabrycznie nowej, w/w wysokości bieżnika mierzone są od jego
powierzchni do powierzchni znaku maksymalnego zużycia) będzie
wymieniona na nową oponę Maxxis® tego samego rozmiaru i typu
lub rozmiaru i typu korespondującego, jeśli uległ zmianie. 2.Opona
posiadająca mniej niż 80% bieżnika (obliczonej j.w.) będzie
wymieniona na nową pod warunkiem dokonania dopłaty wg zasad:
wysokość pozostałego bieżnika > 60% i < 80% - 80% rabatu przy
zakupie nowej opony, wysokość pozostałego bieżnika > 40% i <
60% - 60% rabatu przy zakupie nowej opony, wysokość pozostałego
bieżnika > 20% i < 40% - 40% rabatu przy zakupie nowej opony,
wysokość pozostałego bieżnika < 20% - bez rabatu. Rabat jest
naliczony od sugerowanych cen detalicznych brutto.

Nieobjęte gwarancją są uszkodzenie powstałe m.in.: 1. w wyniku
użytkowania w zawodach sportowych, 2.przez niewłaściwy użytek,
oznaczający, że techniczne charakterystyki opony są nieodpowiednie
do warunków użytkowania, np. nieregularne lub przedwczesne
zużycie wynikające z niewłaściwej jakości czy stanu dróg,
nieasfaltowej nawierzchni, nawierzchni uszkodzonej, zużytej,
najechania na niebezpieczny, ostry element itp, 3.w obszarze
bieżnika , gdy daje się ono naprawić, 4.w wyniku wandalizmu lub
kradzieży, 5.w wyniku błędów montażu lub demontażu opony lub
koła, 6. w wyniku klęsk żywiołowych, zjawisk wyższej natury, ognia,
udziału w kolizji lub wypadku i tym podobne, 7.w wyniku
nieprzestrzegania zalecanych wartości ciśnienia w oponach, 8.w
wyniku używania uszkodzonych lub niewłasciwych obręczy kół (felg),
9.w wyniku użytkowania opony pod obciążeniem przekraczającym
wartości podane przez producenta pojazdu, 10. w wyniku ciągnięcia
przyczep o wadze lub wymiarach przekraczających wartości podane
przez producenta pojazdu, 11.spowodowane niewłaściwym lub zbyt
długim użytkowaniem łańcuchów śniegowych, 12.spowodowane
użyciem opony o parametrach ładowności, indeksu prędkości,
rozmiarach itp. nieprzewidzianej w dokumentach rejestracyjnych
pojazdu, 13.przez zniszczenie materiału lub pogorszenie właściwości
opony spowodowane przedłużającym sie kontaktem z kwasami,
zasadami, rozpuszczalnikami, węglowodorami, olejami mineralnymi
lub syntetycznymi i innymi substancjami nieobojętnymi dla materiału
opony, 14.przez zużycie opony spowodowane usterkami
mechanicznymi pojazdu.

Zgłaszanie reklamacji: Prosimy dostarczyć reklamową oponę do
miejsca sprzedaży wraz z dowodem zakupu. Skorzystanie z gwarancji
wyłącza i unieważnia wszelkie przyszłe roszczenia z jakichkolwiek
innych tytułów.

Autoryzowany dystrybutor MAXXIS® w Polsce -
Lucky Star Polska Sp. z o.o. życzy przyjemności z użytkowania
niezawodnych opon MAXXIS®!