Zadzwoń, wypełnij
formularz kontaktowy
lub napisz do nas
opony@auto-opona.pl
505 450 918
» Aktualności » Etykietowanie opon.

Etykietowanie opon.

Etykietowanie opon

Rozporządzenie o oznaczaniu opon wprowadza wymóg w zakresie oznaczania opon, przy pomocy naklejki lub etykiety dostarczonej z oponą, na której powinna być podana informacja na temat ekonomiczności opony, jej przyczepności na mokrej nawierzchni oraz hałasu wytwarzanego podczas jazdy. Celem nowego Rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa, a także uczynienie transportu drogowego bardziej efektywnym i mniej szkodliwym dla środowiska poprzez promowanie ekonomicznych i bezpiecznych opon o niskim poziomie hałasu. Nowe rozporządzenie pozwala użytkownikom końcowym na bardziej świadomy wybór przy zakupie opon, bowiem będą oni mogli wziąć pod uwagę informacje - podane na naklejce bądź etykiecie - razem z innymi czynnikami, które zwykle rozpatrują przy podejmowaniu decyzji o zakupie opon. Należy uświadomić klientom, że rzeczywiste oszczędności paliwa i bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależą od zachowania kierowców, a w szczególności od następujących czynników: ekologicznego, defensywnego stylu jazdy (może ono w dużej mierze przyczyniać się do zmniejszania zużycia paliwa), regularnie sprawdzanego, prawidłowego ciśnienia w oponach (aby osiągnąć optymalną ekonomikę spalania i dobre osiągi opon na mokrej nawierzchni) oraz przestrzegania zawsze właściwej odległości od pojazdów przy zatrzymywaniu auta. Warto jednak pamiętać, że ww. 3 ważne kryteria nie są jedynymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie osiągów opony.


Klasa efektywności energetycznej


Zużycie paliwa


7 klas, począwszy od G (opona najmniej ekonomiczna ) a skończywszy na A (najbardziej ekonomiczna)

Ekonomiczność może być różna w zależności od pojazdu i warunków jazdy, jednak różnica między klasą G a klasą A dla całego zestawu opon może pozwolić na zmniejszenie zużycia paliwa do 7,5 %* lub więcej w przypadku pojazdów ciężarowych.


Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni


Przyczepność na mokrej nawierzchni


7 klas, począwszy od G (najdłuższa droga hamowania) a skończywszy na A (najkrótsza droga hamowania)

Efekt może różnić się w zależności od pojazdu i warunków jazdy, w przypadku pełnego zestawu (4 szt.) identycznych opon klasy G i opon klasy A droga hamowania może być do 30% krótsza (np. dla typowego samochodu osobowego poruszającego się z prędkością 80 km/h droga hamowania może być do 18 m krótsza)*.


Klasa hałasu wytwarzanego przez oponę podczas jazdy


Zewnętrzny hałas toczenia opony


Oprócz wartości wytwarzanego hałasu podanego w decybelach dB (A) na piktogramie będzie pokazane czy hałas wytwarzany przez oponę podczas toczenia jest powyżej obowiązkowych dopuszczalnych poziomów hałasu (3 czarne kreski = głośniejsza opona), opona mieszcząca się w przedziale pomiędzy dopuszczalnym poziomem hałasu a wartością o 3dB niższą (2 czarne paski = opona średniej klasy) lub opona znajdująca się w przedziale o 3 dB poniżej dopuszczalnej wartości hałasu (1 czarna kreska = opona o niskiej generacji hałasu).

Uwaga: Zewnętrzny hałas generowany podczas toczenia się opony nie odpowiada w całości za cały hałas słyszalny wewnątrz pojazdu.


Źródło: ocena skutków zlecona przez Komisję Europejską SEC(2008)2860
* Przy ocenie dokonanej przy użyciu metod badawczych opisanych w Rozporządzeniu WE 1222/2009

Zobowiązania dla punktów sprzedaży w tym dla portali internetowych oferujących opony

Od 1 listopada 2012 r., wszystkie opony wyprodukowane po 30 czerwca 2012 r. muszą zawierać następujące informacje:

1. Wszystkie opony do samochodów osobowych lub użytkowych, znajdujące się na ekspozycji lub po prostu widoczne dla Klienta muszą posiadać naklejkę bezpośrednio na bieżniku (dostarczoną przez Producenta opony) lub dołączoną kopię etykiety dostarczonej przez Producenta.

2. Dystrybutorzy opon są zobowiązani dostarczyć kupującym przed sprzedażą informacji na temat ekonomiczności opony, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomie hałasu generowanego podczas jazdy. gdy opony nie znajdują się na ekspozycji.

3. Informacje o klasie ekonomiczności oraz przyczepności na mokrej nawierzchni muszą być zawarte w materiałach technicznych i promocyjnych np. w cenniku lub na stronie internetowej.

4. Dane zawierające klasę ekonomiczności, klasę przyczepności na mokrej nawierzchni i stopień hałasu emitowanego podczas jazdy musza być dołączone do rachunku dla Klienta ostatecznego.